بنام خدا
افتادن خیلی سخت است...
افتادن از قله کوه های مرتفع در قعر دره های تاریک، هولناک است...
افتادن از بلند ترین ساختمانها، و با سر به کف خیابان سقوط کردن، دردناک است...
اما نه به اندازه افتادن از چشمان تو...

اِلهى‏ اِنْ کانَتِ الْخَطایا قَدْ اَسْقَطَتْنى‏ لَدَیْکَ، فَاصْفَحْ عَنّى‏ بِحُسْنِ تَوَکُّلى‏ عَلَیْکَ ...
خدایا اگر خطاهایم مرا از نظرت انداخته‏، پس بدان اعتماد خوبى که به تو دارم از من درگذر ...
(غزل شعبانیه)

یا رسول الله مدد